Педагогічна психологія

Педагогічна психологія : підручник / М. Б. Євтух [та ін.]. — Київ : Кондор, 2014. — 420 с.