Етика бізнесу

Лихолат, С. М. Етика бізнесу : навч. посібник / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. — Київ : Знання, 2013. — 367 с.