Психологія управління

Брич, В. Я. Психологія управління : навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. — К. : Кондор, 2013. — 384 с.