Мікробіологія та фізіологія харчування

Мікробіологія та фізіологія харчування : навч. посібник / В. Д. Малигіна [та ін.]. — 2-ге вид., стер. — Київ : Кондор, 2014. — 242 с.