Валеологія

Грибан, В. Г. Валеологія : підручник / В. Г. Грибан ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. — Київ : Центр учбової літ., 2008. — 214 с.