Безпека життєдіяльності людини

Лапін, В. М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник / В. М. Лапін. — 6-те вид., перероб. і доп. — Київ : Знання, 2007. — 332 с.