Тези доповідей науково-методичної конференції «Безпека життєдіяльності»

Тези доповідей науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Харківська держ. акад. міського госп-ва, Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, Головне упр. МНС в Харківській обл. ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. — Харків : [б. и.], 2004. — 162 с.