Основи домедичної допомоги

Антонов, А. Г. Основи домедичної допомоги / підручник ; Донецький юрид. ін-т МВС України. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : КНТ, 2014. — 338 с.