Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка / КНУ.
Вип. 2(32) / відп. ред. М. Ф. Городній. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 60 с.