Вища математика для економістів

Васильченко, І. П. Вища математика для економістів. Основні розділи : підручник / І. П. Васильченко. — Київ : Кондор, 2012. — 608 с.