Механічні властивості покриттів на основі титану

Механічні властивості покриттів на основі титану / А. П. Шпак [та ін.] ; дар. О. В. Соболь ; Ін-т металофізки НАН України, Київський нац. ун-т, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Київ : ІМФ НАНУ, 2005. — 84 с.