Моделювання течії неньютонівських рідин у каналах базової геометрії

Товажнянський, Л. Л. Моделювання течії неньютонівських рідин у каналах базової геометрії : монографія / Л. Л. Товажнянський, Е. В. Білецький, Ю.  А. Толчинський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 320 с.