Методичні вказівки до лабораторної роботи за курсом «Чисельні методи»

Методичні вказівки до лабораторної роботи за курсом “Чисельні методи”. Тема 3 : Чисельні методи лінійної алгебри : для студ. напрямків : 6.040302 — Інформатика, 6.040303 — Системний аналіз / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. : О. С. Мазманішвілі, Г. Ю. Сидоренко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 88 с.