Теоретична механіка. Динаміка

Бєломитцев, А. С. Теоретична механіка. Динаміка : тексти лекцій / А. С. Бєломитцев ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 126 с.