Автоіонізація атомів лужних металів

Боровик, О. О. Автоіонізація атомів лужних металів / О. О. Боровик ; ІЕФ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2016. — 210 с.