Порівняльна лексикологія англійської і української мов

Верба, Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посібник для перекладацьких відділень вузів / Л. Г. Верба. — 4-те вид., перероб. та доп. — Вінниця : Нова книга, 2008. — 248 с.