Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників

​Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 2 черв. 2017 р. : до 140-ліття від дня народження Гната Хоткевича (1877-1938) / ІМФЕ НАНУ, Фонд нац.-культ. ініціатив ім. Гната Хоткевича ; упоряд. К. П. Черемський. — Київ : НЦНК “Музей Івана Гончара” ; Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 240 с.