Робота над граматичними помилками з перекладу технічної літератури та усним мовленням

Тичина, Н. В. Робота над граматичними помилками з перекладу технічної літератури та усним мовленням : навч. посібник з англ. мови для магістрів та аспір. усіх спец. / Н. В. Тичина, Г. І. Колесникова, Н. І. Корнет ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 142 с.