Розвиток навичок усної мови з використанням спеціальної термінології

Логвінов, Є. Я. Розвиток навичок усної мови з використанням спеціальної термінології : навч.-метод., посіб. з англ. мови / Є. Я. Логвінов, О. О. Радишевська, О. Г. Роздолянська.— X. : НТУ "ХПІ", 2013. — 92 с.