Практичний курс англійської мови

Практичний курс англійської мови : кн. для викл. : навч. посібник для студ. 1 курсу : до 200-річчя Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна та 175-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Ч. 1 / ред.: Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. — Вінниця : Нова книга, 2006. — 80 с.