Практикум з української мови за професійним спрямуванням

Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посібник / Л. Г. Погиба [та ін.] ; Нац. акад. служби безпеки України. — 2-ге вид. — Київ : Кондор, 2014. — 296 с.