Основи ораторської майстерності

Олійник, О. Б. Основи ораторської майстерності : навч. посібник / О. Б. Олійник. — Київ : Кондор, 2010.  —  181 с.