Локомотивобудування

Колесник, Г. О. Локомотивобудування : навч.-метод. посібник з англійської мови / Г. О. Колесник, О. Я. Лазарєва, Є. Я. Логвінов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 130 с.