Граматика англійської мови

Хоменко, Е. Г. Граматика англійської мови = A Grammar of the English Language : навч. посібник / Е. Г. Хоменко. — 3-тє вид., випр. — Київ : Знання, 2013. — 606 с.