English for Special Purposes: Reader for Students Learning Computer Sciences

Саліонович, Л. М.. Англійська мова для спеціальних цілей: посібник з читання для студентів, які вивчають комп'ютерні спеціальності = English for special purposes: reader for students learning computer sciences : навч. посібник / Л. М. Саліонович, К. В. Хижняк ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 304 с.