Основи перекладу у видавничо-поліграфічній галузі

Акоп’янц, Н. М. Основи перекладу у видавничо-поліграфічній галузі = The Basics of Translation in Publishing and Polygraphy ​: навч.-метод. посібник : на англ. мові / Н. М. Акоп’янц, Є. І. Ковальова ​; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 112 с.