Іван Франко у творенні української національної ідентичності

Іван Франко у творенні української національної ідентичності : зб. наук. пр. / НПУ, ІПіЕНД НАНУ ; дар. В. М. Скляр ; гол. ред.: О. О. Рафальський, П. М. Чернега. — Київ : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. — 396 с.