Цивільна оборона України

Бедрій, Я. І. Цивільна оборона України : навч. посібник / Я. І. Бедрій [та ін.] ; Львівський коледж зв'язку держ. ун-ту інформ.-комунік. технологій. — К. : Кондор, 2011. — 358 с.