Цивільна оборона та цивільний захист

Стеблюк, М. І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М. І. Стеблюк. — 3-тє вид., стер. — Київ : Знання, 2013. — 487 с.