Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері

Сімсон, О. Е. Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері : монографія / О. Е. Сімсон ; Юридична акад. України імені Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2013. — 448 с.