Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України

Садковий, В. П. Державне управління в сфері формування освітніх стандартів підготовки фахівців цивільного захисту України : монографія / В. П. Садковий ; Нац. ун-т цівільного захисту України. — Харків : НУЦЗУ, 2013. — 240 с.