Роль і вплив практики адмінистративного судочинства на розвиток публічного права

Роль і вплив практики адмін. судочинства на розвиток публічного права / Матер. Міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 10-річчю утворення Вищого адмін. суду України (м. Київ, 29-30 листопада 2012 р.) : зб. матер. / за заг. ред. І. Х. Темкіжева. — К. : Істина, 2012. — 392 с.