Митна справа

​Чекмасова, І. А. Митна справа : навч. посібник / І. А. Чекмасова, В. А. Міщенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 220 с.