Основи інтелектуальної власності

Мікульонок, І. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб / І. О. Мікульонок. — К. : ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, Ліра-К, 2011. — 232 с.