Мала енциклопедія приватного права

Мала енциклопедія приватного права / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького; Київський університет права НАН України. — К. : Кондор, 2011. — 362 с.