Міжнародна і регіональна стандартизація

Міжнародна і регіональна стандартизація : навч. посібник / Г. Д. Гуменюк, Н. Б. Сілонова, Ю. В. Слива ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ : Кондор, 2014. — 470 с.