Комп'ютерна графіка

Пічугін, М. Ф. Комп’ютерна графіка  : навч. посібник / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 346 с.