Інформаційна культура студента

Свістельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / І. Свістельник. — К.:Кондор, 2012. — 182 с.