Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих комп'ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації

Основи проектування спеціалізованих мікроконтролерних та вбудованих комп‘ютерних систем для засобів суднової і промислової автоматизації : навч. посібник / В. С. Блінцов [та ін.]. Ч. 1 / Нац. ун-т кораблебудування ім. адм. Макарова . — Київ : Кондор, 2014. — 348 с.