Інформатика. Комп'ютерна техніка

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підручник / В. А. Баженов, П. П. Лізунов та ін. 4-те вид. — К. : Каравела, 2012. — 496 с.