Програмування на С++ в прикладах і задачах

Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посібник / О. Васильєв. — Київ : Ліра-К, 2017. — 382 с.