Обробка даних систем спостереження повітряного простору

Обод, І. І. Обробка даних систем спостереження повітряного простору / І. І. Обод, А. Е. Заволодько ; заг. ред. І. І. Обод. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 281 с.