Українки в історії XX-XXI століття

Українки в історії XX-XXI століття / В. Борисенко [та ін.] ; відп. ред. В. Борисенко. — Київ : Либідь, 2012. — 288 с.