Український хліб на експорт: 1932—1933

Український хліб на експорт: 1932—1933 / Київський нац. ун-т ; дар. О. А. Афанасьєва ; ред. М. Іщенко ; заг. ред. В. Сергійчук. — Київ :  Сергійчук М. І., 2006. — 432 с.