Рух опору в Україні 1960-1990

Рух опору в Україні 1960-1990 = Resistance Movement in Ukraine 1960-1990 : енцикл. довід. / гол. ред. О. Зінкевич. — 2-ге вид., доп. — Київ : Смолоскип, 2012. — 896 с.