Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять

Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу ”Історія України” для студ. усіх спеціальностей / уклад. : С. С. Арбузова, І. В. Дворкін. В. В. Кабачек [та ін.]. — Харків : Підручник НТУ ”ХПИ”, 2012. — 152 с.