Історія країн Центрально-Східної Європи

Кріль, М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) : навч. посібник / М. М. Кріль. — 3-тє вид., випр. і доп. — Київ : Знання, 2013. — 278 с.