Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України

Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України, 2004-2005 : всеукр. зб. / Нац. акад. наук України, АПНУ, АМН України, Українська акад. наук. — Київ : ВЦ МЕТР, 2005. — 548 с.