Історія України

Світлична, В. В. Історія України : навч. посібник / В. В. Світлична. — Київ : Каравела, 2015. —  392 с.