Історія України

Історія України. Методичні вказівки з підготовки до семінарського заняття та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / уклад. : Р. О. Пономаренко, М. Г. Качахідзе. — X. : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 84 с.